Uczniowie klas II i III pod koniec półrocza piszą test z przeczytanych, dodatkowych lektur. Wyniki były następujące:

dav
dav