W dniu 14 X Beskidzkie Stowarzyszenie Maczkowców zorganizowało II Sesję Historyczną na zamku w Żywcu. Wszyscy obecni mieli przyjemność wysłuchać prelegentów: płk dr hab. Juliusz S. Tym z Akademii Sztuki Wojennej, Jan Ambroziak z Ministerstwa Kultury
Jerzy Dreger Stowarzyszenie “Odwach”, dr Aleksander Rutkiewicz Beskidzkie Stowarzyszenia Maczkowców twórca Sesji Historycznej
Lucjan Lubas Beskidzkie Stowarzyszenie Maczkowców
Niezwykłą niespodziankę sprawiła pani Małgorzata Kaczyńska. Jako przedstawiciel Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków uhonorowała medalami “Na straży pamięci” dwie szkoły: Zespół Szkół Budowlanych im. gen. broni Stanisława Maczka (medal odebrał Pan dyrektor Stanisław Faber) oraz nasza szkołę, czyli Szkołę Podstawową nr 2 im. gen. broni Stanisława Maczka w Jaworzu. W imieniu całej społeczności szkolnej medal odebrała Pani Dyrektor Barbara Szermańska. Medale otrzymali również członkowie stowarzyszenia, którzy często gościli w naszej szkole: James Jurczyk i Dominik Grzegorzek