Gimnazjum (obecne SP 2) w styczniu 2008 r. otrzymało pracownię komputerową do biblioteki szkolnej w ramach projektu „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”. Do projektu przystąpiło w 2006 roku i w tym czasie otrzymało decyzję o przyznaniu tej pracowni. Projekt ten był współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i zakładał zaopatrzenie bibliotek szkolnych w cztery komputery dla czytelnika, cztery monitory i wielofunkcyjne urządzenie sieciowe. Sprzęt ten został ustawiony w czytelni szkolnej biblioteki i mogą z niego korzystać uczniowie obsługując programy edukacyjne, korzystając z Internetu oraz tworząc własne projekty.
Stara biblioteka wraz z czytelnią
Stara biblioteka wraz z czytelnią
Od września 2014 biblioteka znajduje się w dwóch nowych pomieszczeniach. W pierwszym znajduje się czytelnia połączona z Multimedialnym Centrum Informacji, a w drugim wypożyczalnia.
czytelnia
wypożyczalnia