Adopcja dziecka z kenijskiej wioski Laare.
W ramach działań Szkolnego Koła Wolontariatu oraz Stowarzyszonych Szkół UNESCO nasza szkoła zaangażowała się w adopcję dziecka na odległość z kenijskiej wioski Laare.
Podczas wrześniowego zebrania z rodzicami odbyło się spotkanie z panem Błażejem Jaszczurowskim, który przybliżył wszystkim zebranym inicjatywę adopcji dziecka na odległość z kenijskiej wioski Laare. Pan Błażej przedstawił również krótki reportaż zdjęciowy ze swojego pobytu w Kenii. Opowiedział o codziennym życiu podopiecznych Fundacji Ks. Orione oraz o przebiegu nauki szkolnej podopiecznych fundacji.
pan Błażej Jaszcurowski
Laare – to mała wioska w centralnej Kenii, w której mieszkańcy nadal żyją w głęboko zakorzenionej tradycji plemiennej. W wiosce panuje wielożeństwo i – według tradycji plemienia – kobieta jest odpowiedzialna za utrzymanie domu i wyżywienie dzieci.
Większość rodzin nie jest w stanie zapewnić swoim dzieciom edukacji szkolnej, nie stać ich nawet na wyżywienie wszystkich członków rodziny. Wiele dzieci umiera.
Adopcja na odległość Dzieci z Kenii z wioski Laare polega na wsparciu konkretnego dziecka w wiosce, które jest sierotą lub, którego rodzice są w bardzo trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
Są to głównie rodziny wielodzietne, często naznaczone wirusem HIV, który zaatakował w tym regionie już 75% rodzin. Miesięczny koszt adopcji wynosi 70 zł na dziecko ze szkoły podstawowej i 150 zł na dziecko ze szkoły średniej.
Osoba, która podejmie adopcję na odległość, w ramach opłaty 70 zł na miesiąc, zapewnia swojemu adoptowanemu dziecku wyżywienie, ubranie (w tym mundurki szkolne), dodatkowe lekarstwa, pokrywa edukację (opłata czesnego), ubezpieczenie, oraz daje dziecku realną możliwość wyjścia z kręgu biedy i ubóstwa, gdyż zdobyte wykształcenie ułatwi mu w przyszłości znalezienie pracy. Adopcję na odległość mogą podjąć: rodziny, osoby indywidualne, grupy osób (np. wspólnoty, klasy szkolne), firmy i instytucje. W przypadku dzieci ze szkoły średniej koszt adopcji jest dużo większy tj. 150zł, gdyż opłaty za naukę i wyprawkę ucznia są bardzo duże.
Podopieczną naszej szkoły została LENNAH KARUGI, urodzona 17.09.2004. Rodzina, z której pochodzi jest bardzo uboga. Lennah ma trójkę rodzeństwa, najstarsze z dzieci chodzi już do szkoły średniej. Reszta dzieci jest w wieku szkoły podstawowej. Rodzina ma mały kawałek ziemi, mieszkają w domu z patyków, gliny i krowiego łajna. Rodzice nie mają stałej pracy. Zarobki rodziców nie wystarczają zawsze na wyżywienie rodziny a reszta ich środków przeznaczana jest na szkołę dla najstarszego dziecka, dlatego Sharoon, Lennah i Beth często były wyrzucane ze szkoły ze względu na zaległości w opłatach.
Bardzo dziękujemy całej społeczności szkolnej, Rodzicom oraz indywidualnym sponsorom, którzy przekazują nam środki finansowe na systematyczne dokonywanie wpłat przeznaczonych na edukację LENNAH.
DOBRO POWRACA!