20 listopada 2023 uczniowie naszej szkoły obchodzili Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Dzieci z klas I-III zapoznały się z kodeksem Praw Dziecka. Oglądały filmy oraz prezentacje związane z tym tematem. Dodatkowo słuchały i śpiewały piosenki zaznajamiające z ich prawami. Wszystkie klasy wykonały piękne plakaty ilustrujące wybrane prawa. Najchętniej wybieranym było prawo do zabawy i wypoczynku. Ten szczególny dzień był też bardzo dobrą okazją do przypomnienia dzieciom ich obowiązków.
Uczniowie klas starszych (4a, 5a, 7a) na lekcjach wychowawczych oglądali film o prawach dziecka. Zastanawiali się, gdzie przebiega granica pomiędzy marzeniami, a podstawowymi prawami każdego dziecka, niezbędnymi potrzebami, a zbytkiem. Uczniowie wypełnili i omówili tematyczne karty pracy i przeanalizowali wiersz pt. “Prawa dziecka” autorstwa Marcina Brykczyńskiego. Dzięki pracy z tekstem powtórzyli wszystkie podstawowe prawa dziecka.
W ramach akcji została przystrojona jedna z klas w szkole, a wszyscy uczniowie świętowali tego dnia ubrani na niebiesko.

(klikając w poniższy obrazek można obejrzeć prezentację na temat MDPDz)