Uczniowie klasy 1A przygotowali karki świąteczno-noworoczne dla koleżanek i kolegów ze szkół w Peru, Argentynie, Portugalii i na Węgrzech. Powędrowały do tych odległych szkół drogą elektroniczną.

The students of class 1A prepared Christmas and New Year’s cards for their friends from schools in Peru, Argentina, Portugal, and Hungary. These cards were sent to those distant schools electronically.