Nikola Żak została finalistką
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka polskiego.
Uczennicę przygotowywała pani Sylwia Pilarczyk