Prace na konkurs plastyczny pt. “Jesienne drzewo”.