Drużyna dziewcząt w składzie: Zosia, Lena, Amelia, Maja, Anastazja i Zuza zajęła I miejsce
w turnieju piłki nożnej na szczeblu powiatu.