Wybrana grupa nauczycieli dokonała ewaluacji wewnętrznej dotyczącej wymagania,
pt. “Szkoła realizuje skuteczne działania wychowawcze i profilaktyczne”

(klikając w poniższy obrazek można obejrzeć raport z ewaluacji)