Wybrana grupa nauczycieli dokonała ewaluacji wewnętrznej dotyczącej wymagania nr 3,
a mianowicie: uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

(klikając w poniższy obrazek można obejrzeć raport z ewaluacji)