W tym roku szkolnym nasi uczniowie brali udział w Ekumenicznym Konkursie Biblijnym “Jonasz”
w dwóch kategoriach.

W konkursie ze znajomości postaci starotestamentowej, Mojżesza, zostali finalistami dwaj uczniowie:
Aleksander Wiśniewski z klasy 4a i Wojciech Banasik z klasy 6.
Natomiast w konkursie plastycznym, który w tym roku polegał na przygotowaniu gry planszowej związanej z biblijną historią Mojżesza, startowali uczniowie z klas 5 i 7. Anna Chęcińska, Kasper Dąbrowski i Jakub Stekla (uczniowie z klasy 7) wykonali grę planszową przygotowując mapę podroży ludu izraelskiego z Egiptu do Ziemi Obiecanej oraz pisząc reguły gry polegające na znajomości przykazań Bożych. Ich gra w konkursie zdobyła III miejsce.
Gratulujemy finalistom i laureatom III miejsca Ekumenicznego Konkursu Biblijnego Jonasz.

Opiekun uczniów: Ewa Below