22 kwietnia br. przypadał Międzynarodowy Dzień Ziemi.
W związku z tym klasy młodsze przygotowały plakaty.