Uczniowie klasy pierwszej doskonalili znajomość słownictwa w języku angielskim poprzez tłumaczenie zdań i kolorowanie obrazków. Poznawali także nazwy niektórych pięknych stworzeń morskich, pracując na materiałach publikowanych przez British Council.
Uczniowie klasy 5A doskonalili swoje umiejętności językowe, ze szczególnym naciskiem na rozumienie tekstu pisanego oraz poszerzanie słownictwa. Podczas zajęć poświęconych Światowemu Dniu Oceanów (World Ocean Day) poznawali ciekawostki na temat wybranych osobliwości fauny i flory mórz i oceanów, takich jak rekiny, pingwiny, żółwie oraz rafa koralowa. Wypełniali karty pracy i korzystali z multimedialnych materiałów przygotowanych przez British Council.
W trakcie dzisiejszych zajęć językowych uczniowie klasy 5a doskonalili sprawność pisania. Przygotowali ciekawe rysunki ukazujące piękne i wyjątkowe stworzenia morskie oraz tworzyli do nich opisy.