Na dzisiejszych zajęciach mówiliśmy o życiu i zwyczajach niedźwiedzi polarnych.