Jak co roku na początku lutego przypada Dzień Bezpiecznego Internetu. Na informatyce i godzinach wychowawczych przeprowadziliśmy lekcje informujące i przypominające dzieci i młodzieży o zagrożeniach wynikających z korzystania z Internetu.
Na lekcjach informatyki w klasach 7 i 8 wykonywaliśmy grafiki komputerowe ilustrujące wyżej wymienione zagadnienie. Pracy były wykonane przy użyciu AI (sztucznej inteligencji).
Do akcji włączyły się nauczycielki z klas I-III oraz wychowawcy klas. Podsumowaniem była wystawa prac w szkole.
Prelekcję skierowaną do dzieci i młodzieży wygłosił zaproszony przez panią pedagog policjant. Tematem była odpowiedzialność prawnej nieletnich za szeroko rozumianą cyberprzemoc.
Nasze działania zostały opisane i zgłoszone w konkursie na najciekawszą inicjatywę DBI 2024 organizowanym przez www.saferinternetday.org