17 X przepiękny kiermasz charytatywny zorganizowały klasy 3a i 3b. Sprzedane słodkości przyniosły dochód 2100 zł. Pani Magda Tyla-Styla oraz Teresa Dziedzic podzieliły zebrane fundusze na rzecz Kotełkowej Drużyny, Psiej Ekipy oraz stowarzyszenia Budrysek. W całej szkole ogłoszono zbiórkę karmy dla potrzebujących zwierząt, w którą oczywiście włączyli się nasi wolontariusze. Pani Ania i pani Basia odebrali karmę dla podopiecznych Budryska oraz Psiej Ekipy.