Dni Języka Ojczystego

     21 II został ogłoszony Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego w roku 1999 przez UNESCO. Takie święto ma pomóc w ochronie różnorodności językowej i kulturalnej. W naszym kraju od kilku lat podejmowane są zarówno akcje ogólnopolskie jak i regionalne, np. przeciwdziałanie nieużywania charakterystycznych polskich liter lub przywrócenie popularności gwar regionalnych. W naszej szkole również podejmujemy działania wykraczające poza podstawę programową, zadaniem których jest pogłębieniem wiedzy o kształtowaniu naszego języka ojczystego.
W tym roku szkolnym podjęliśmy bardziej różnorodne działania ze względu na zdalne nauczanie. Podczas lekcji w klasie piątej położyłyśmy nacisk na powiązanie języka ojczystego z kulturą starożytną, omawiając przede wszystkim związki frazeologiczne pochodzące z historii lub mitologii starożytnej Grecji i Rzymu. Klasa IV,V oraz VII miała możliwość zapoznania się z gwarą Śląska Cieszyńskiego. Uczniowie samodzielnie wyszukiwali teksty pisane gwarą używaną również w Jaworzu, a następnie przy pomocy słowników gwary cieszyńskiej tłumaczyli teksty na język współczesny. Starli się najlepiej jak mogli odczytywać przygotowane przez siebie teksty podczas lekcji, niestety jak sami stwierdzili, nawet nie mogli nikogo z dorosłych prosić o pomoc w prawidłowym odczytaniu tekstu. Klasa czwarta przygotowując plakaty poznawała pojedyncze słowa gwary oraz kulturę materialną naszej okolicy. Wykonywane przez uczniów prace plastyczne zostaną w zbiorach naszej szkoły, może spotkamy się pod koniec roku i będziemy mogli pochwalić się swoimi kompozycjami. Postanowiliśmy wykorzystać możliwości platformy Teams do nagrywania tekstów literackich czytanych lub recytowanych przez uczniów klas szóstych. Uczniowie nagrywali fragmenty „Pana Tadeusza”, a przede wszystkim opis polowania i „Koncert Wojskiego” omawiane na lekcjach j. polskiego. Na lekcjach historii uczniowie mogli posłuchać lub przeczytać teksty pisane już w języku polskim od XV do XVIII wieku. Z dużym wysiłkiem próbowaliśmy przetłumaczyć teksty staropolskie na współczesny język mówiony, traktowaliśmy to zadanie bardziej jak zabawę, aniżeli poważne zadanie polonistyczne. Dziewięciu uczniów podjęło się nagrania czytanych przez siebie fragmentów literatury staropolskiej lub nowożytnej: fragmentów Biblii królowej Zofii, Pamiętników Jana Chryzostoma Paska, listów Jana III Sobieskiego do Marysieńki. Chcemy, aby starania uczniów nie zaginęły, dlatego nagrania zostaną zapisane na szkolnym kanale i wykorzystane na lekcjach w kolejnych latach.
Organizując dodatkowe zadania dla uczniów z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego starałyśmy się uświadamiać im, jak wielka jest różnorodność i wartość języka ojczystego: regionalnego i narodowego. Poznawanie gwary jaworzańskiej oznacza pielęgnowanie swoich korzeni i swojej Małej Ojczyzny. Czytając przepisy kulinarne lub opisy obrzędów mogliśmy odszukać słowa, które słyszymy nadal w Jaworzu. Staramy się podkreślać, że dbając o język, chronimy zarówno kulturę polską jak i jaworzańską.

nauczyciele grupy humanistycznej

Weronika

Marcel

Kasper

Kajetan

Jakub

Emilka

Adam

Michał

Ania