Zasady rekrutacji dla kandydatów
zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły

Kandydatów do klas pierwszych (oraz innych klas) zamieszkałych w obwodzie
przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców.
(wzór zgłoszenia oraz oświadczenie –  tutaj (plik pdf.)