Zasady rekrutacji dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły

Kandydatów do klas pierwszych (oraz innych klas) zamieszkałych poza obwodem szkoły,
przyjmuje się, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami po złożeniu wniosku
i przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego
(wzór wniosku oraz oświadczenia  tutaj (plik pdf.)