Statystyka wypożyczeń w bieżącym roku szkolnym – I półrocze

KLASA IX X XI XII I RAZEM
II a 9 10 8 3 8 38
II b 9 14 11 4 8 46
III a 31 17 30 25 23 126
III b 30 15 22 20 23 110
IV a 12 4 7 5 13 41
IV b 12 4 8 5 13 42
V a 17 22 2 1 19 61
VI a 15 9 4 8 7 43
VII a 3 15 10 7 35
VIII a 15 14 2 14 45
VIII b 17 14 2 14 47
RAZEM 167 126 111 81 150 635

Najwięcej wypożyczeń klasowych –
Najwięcej wypożyczeń indywidualnych:
z klas 1 – 3 – Maria Bulowska kl. 2a – 14 książek
z klas 4 – 6 – Sebastian Płonka kl. 6a – 10 książek
z klas 7 – 8 – Michał Szalbot, Zosia Mysłowska kl. 7a – 7 książek
Średnia wypożyczeń na jednego ucznia –

Statystyka wypożyczeń w bieżącym roku szkolnym – II półrocze

KLASA II III IV V VI RAZEM
I a
II a
II b
III a
III b
IV a
IV b
V a
VI a
VII a
VIII a
VIII b
RAZEM

Najwięcej wypożyczeń klasowych –
Najwięcej wypożyczeń indywidualnych:
z klas 1 – 3 –
z klas 4 – 6 –
z klas 4 – 8 –
Średnia wypożyczeń na jednego ucznia –