Statystyka wypożyczeń w bieżącym roku szkolnym – I półrocze

KLASA IX X XI XII I RAZEM
II a 17 11 22 6 17 73
III a 7 13 5 12 17 54
III b 10 13 5 16 17 61
IV a 12 15 15 2 12 56
IV b 13 15 10 1 12 51
V a 15 2 18 2 3 40
V b 18 1 18 1 4 42
VI a 12 3 23 2 23 63
VII a 15 7 8 6 17 53
VIII a 22 6 3 14 12 57
RAZEM 141 86 127 62 134 550

Najwięcej wypożyczeń klasowych – kl. 2a
Najwięcej wypożyczeń indywidualnych:
z klas 1 – 3 – Milena Sadlik kl. 3a -20 książek,
z klas 4 – 6 – Emilia Mieszczak kl. 4b – 10 książek,
z klas 7 – 8 – Anna Chęcińska kl. 8a – 7 książek,
Średnia wypożyczeń na jednego ucznia – 2 książki

Statystyka wypożyczeń w bieżącym roku szkolnym – II półrocze

KLASA II III IV V VI RAZEM
I a
I b
II a
III a
III b
IV a
IV b
V a
V b
VI a
VII a
VIII a
RAZEM

Najwięcej wypożyczeń klasowych –
Najwięcej wypożyczeń indywidualnych:
z klas 1 – 3 –
z klas 4 – 6 –
z klas 4 – 8 –
Średnia wypożyczeń na jednego ucznia –