Statystyka wypożyczeń w bieżącym roku szkolnym – I półrocze

KLASA IX X XI XII I RAZEM
II a 9 10 8 3 8 38
II b 9 14 11 4 8 46
III a 31 17 30 25 23 126
III b 30 15 22 20 23 110
IV a 12 4 7 5 13 41
IV b 12 4 8 5 13 42
V a 17 22 2 1 19 61
VI a 15 9 4 8 7 43
VII a 3 15 10 7 35
VIII a 15 14 2 14 45
VIII b 17 14 2 14 47
RAZEM 167 126 111 81 150 635

Najwięcej wypożyczeń klasowych –
Najwięcej wypożyczeń indywidualnych:
z klas 1 – 3 – Maria Bulowska kl. 2a – 14 książek
z klas 4 – 6 – Sebastian Płonka kl. 6a – 10 książek
z klas 7 – 8 – Michał Szalbot, Zosia Mysłowska kl. 7a – 7 książek
Średnia wypożyczeń na jednego ucznia – prawie 3 książki

Statystyka wypożyczeń w bieżącym roku szkolnym – II półrocze

KLASA II III IV V VI RAZEM
I a 13 32 40 39 3 127
II a 5 8 10 5 28
II b 5 8 17 10 40
III a 27 23 12 6 68
III b 25 23 10 5 63
IV a 2 2 1 11 16
IV b 2 2 1 11 16
V a 1 27 16 4 48
VI a 6 13 4 1 24
VII a 6 13 10 10 2 41
VIII a 10 12 1 23
VIII b 10 12 1 23
RAZEM 112 175 121 103 6 517

Najwięcej wypożyczeń klasowych – klasa 1a
Najwięcej wypożyczeń indywidualnych:
z klas 1 – 3 – Julianna Wawrzyczek 35 książek
z klas 4 – 6 – Szymon Janik i Sebastian Płonka po 12 książek
z klas 4 – 8 – Zosia Mysłowska i Emilia Gąsiorek po 14 książek
Średnia wypożyczeń na jednego ucznia – prawie 3 książki