Statystyka wypożyczeń w bieżącym roku szkolnym – I półrocze

KLASA IX X XI XII I RAZEM
II a 9 10
II b 9 14
III a 31 17
III b 30 15
IV a 12 4
IV b 12 4
V a 17 22
VI a 15 9
VII a 3
VIII a 15 14
VIII b 17 14
RAZEM 167 126

Najwięcej wypożyczeń klasowych –
Najwięcej wypożyczeń indywidualnych:
z klas 1 – 3 –
z klas 4 – 6 –
z klas 7 – 8 –
Średnia wypożyczeń na jednego ucznia –

Statystyka wypożyczeń w bieżącym roku szkolnym – II półrocze

KLASA II III IV V VI RAZEM
I a
II a
II b
III a
III b
IV a
IV b
V a
VI a
VII a
VIII a
VIII b
RAZEM

Najwięcej wypożyczeń klasowych –
Najwięcej wypożyczeń indywidualnych:
z klas 1 – 3 –
z klas 4 – 6 –
z klas 4 – 8 –
Średnia wypożyczeń na jednego ucznia –