Psycholog szkolny to osoba, której praca opiera się na:
• wspieraniu i pomocy uczniom w trudnych sytuacjach, zarówno szkolnych, jak i rodzinnych
• diagnozowaniu oraz opiniowaniu uczniów
• prowadzeniu terapii indywidualnych uczniów
• wspieraniu rodziców oraz nauczycieli
• podejmowaniu działań mediacyjnych
• tworzeniu i prowadzeniu szkoleń oraz zajęć z tematyki aktualnej dla życia szkoły

Psycholog udziela pomocy w formach dopasowanych do rozpoznawanych zapotrzebowań, takich jak:
• interwencja w klasie
• konsultacja indywidualna, a także rodzinna
• terapia stała
• opinia na potrzeby dalszego diagnozowania lub ewentualnego leczenia
• tworzenie, we współpracy z pedagogiem, indywidualnych planów terapeutyczno-wychowawczych