Podczas październikowych i listopadowych zajęć świetlicowych realizowaliśmy program BohaterON. Uczniowie wysłuchali filmu przygotowanego specjalnie dla dzieci na temat ogólnej sytuacji Polaków podczas powstania warszawskiego. Poznawali również zadania nastolatków w trakcie walk powstańczych, a wykonując kolorowanki dopytywali również o szczegóły walk. Nasi podopieczni dowiedzieli się również o bardzo dużych zniszczeniach stolicy. Postanowiliśmy wykonać ruiny Warszawy – dziewczynki wykonywały papierowe ruiny a chłopcy z klocków lego.