Powstała w 1963 roku (tak jak ówczesna szkoła podstawowa) i gromadziła książki do 1975 roku. Księgozbiór tejże Biblioteki jest niewielki, jak na te kilkanaście lat istnienia.
Zebrano 272 książki, od prawie 60 autorów, jednak jej wyjątkowość polega na tym, że większość zgromadzonej kolekcji posiada wpisy autorskie lub autografy na stronach przytytułowych.

Zdobywano je różnymi sposobami. Najczęściej pisarze, przebywający w jaworzańskim sanatorium, podczas wieczorów autorskich lub odwiedzin w szkole, darowali bibliotece swoje utwory.
Inną metodą zdobywania owych wpisów były listy do autorów z prośbą o przysłanie własnego dzieła wraz z autografem.

Poniżej chcę przedstawić przeskanowane autografy lub wpisy autorskie znanych polskich pisarzy:

Jerzy Andrzejewski, Adam Bahdaj, Kazimierz Brandys, Roman Bratny, Tadeusz Breza, Jan Dobraczyński,
Arkady Fiedler, Józef Hen, Jarosław Iwaszkiewicz, Paweł Jasienica, Mieczysław Jastrun
Maria Kasprowicz,
Tadeusz Konwicki, 
Zofia Kossak, Leon Kruczkowski, Irena Krzywicka, Stanisław Lem, Henryk Markiewicz,
Gustaw Morcinek, Jan Parandowski, Antoni Słonimski, Ewa Szelburg-Zarembina.