Piękne stroje przebierańców wirowały podczas bal klas młodszych w szkolnej sali gimnastycznej.