13 października 2018 roku w ramach innowacji pedagogicznej odbył się wyjazd do parków krajobrazowych pod przewodnictwem pracownika Zespołu Małopolskich Parków Krajobrazowych.
W parku Dolinki Krakowskie pani przewodnik opowiadała nam o różnych formach ochrony przyrody m. in. Natura 2000, park krajobrazowy, park narodowy, rezerwat przyrody, ochrona ścisła, gatunkowa. Poznawaliśmy różnorodność gatunków roślin i zwierząt w danym typie środowiska oraz ich miejsca występowania. Wykonywaliśmy karty pracy i ćwiczenia dotyczące rozmieszczenia i różnorodności gatunkowej drzew i roślin żyjących w leśnym runie, ściółce i wodzie(w wodzie-bezkręgowce takie jak wypławek i domki larw chruścików oraz w ściółce-wije) równocześnie zadając pytania i sami na niektóre odpowiadając. Nauczyliśmy się także na jakiej wysokości i jak mierzy się obwód drzew i skąd wzięła się jego nazwa. Poznaliśmy metodę obliczania ilości drzew/roślin na dużym obszarze.
Druga część zajęć odbyła się na Pustyni Błędowskiej. Tam dowiedzieliśmy się o przystosowaniu roślin i zwierząt do życia w warunkach pustynnych oraz cechach populacji, rozmieszczeniu, zagęszczeniu i strukturze wiekowej.
Zajęcia były bardzo ciekawe i myślę, że informacje jakie z nich wynieśliśmy nam się przydadzą.
Julia Koc kl. 8a