“Klub Mediatora”
Alternatywne formy realizacji IV godziny wychowania fizycznego
Edukacja prozdrowotna
Muzeum F i F M i Ś szansą na rozwój edukacyjny ucznia gimnazjum
Ziemia opisana liczbami
“Chcę wiedzieć więcej z biologii”
“Zielona pomarańcza”
Twój sukces w Twoich rękach
Od hobbysty do noblisty
Edukacja przyrodnicza szansą na rozwój kompetencji uczniów
Umieć Niezależnie od Emocji Stawać się Coraz bardziej Otwartym 2016/17
Umieć Niezależnie od Emocji Stawać się Coraz bardziej Otwartym 2017/18
“Dżinsy czy smoking”
“Jak świętować, żeby nie zwariować”
Labirynty wiedzy
Wierzę więc jestem, pomagam bo lubię.
Mali odkrywcy
Od Benedyktyna do Banksy’ego
Świat malowany oczami dziecka
Od Kopernika do 
Einsteina